Игри

Информация за страница Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш е град в Северна България. Намира се във Великотърновска област и на близко разстояние от областния град. Освен това е административен център на едноименната община. В нея има общо 15 населени места с население 18 766 жители, като данните са от 2005 г. Със сегашното си име селището се споменава още през 1430 г. в османските данъчни регистри. Именният термин Тръмбеш присъства и в останалите няколко наименования, с които селището се среща. Терминът произхожда от славянската дума „тръмбя”. В превод тя означава подготовка на земята преди оран – нейното почистване от треви, храсти и тръни. Броят на българските и турски къщи в селището към 1865 г. е около 40 – 50. Когато през 1880 г. се извършва първото преброяване на населението, броят на местните жители възлиза на 521. В продължение на дълги години селището е с малки размери и с незначително по брой население. За по-бързото развитие на района в икономическо отношение допринася прокарването през 1900 г. на жп линията Русе – Горна Оряховица.

    Гарата е официално открита една година по-късно. През 1911 г. в селището вече има утвърден ежеседмичен пазар, който съществува и до днес. Това се дължи на подчертано средищния характер на Полски Тръмбеш. Редица предприятия възникват в годините след Първата световна война. Те са главно с преработвателен характер на селскостопанска продукция и носят сравнително лесна и бърза печалба. Селото е електрифицирано от 1929 г. и в него вече функционират мелница, керамична и маслобойна фабрика и др. Наред с тях дейност развиват и фабрика за консерви и работилница за ремонти. Освен това селището се развива като център за изкупуване и преработка на селскостопански продукти от богатия район. За бързото развитие на машиностроителната и хранително-вкусовата промишлености от значение е наличието на удобни шосейни и железопътни връзки със селищата на съседните общини. Също така принос има и предприемчивият дух на местните жители. От своя страна развитието на двете промишлености е предпоставка за увеличаване броя на населението и обявяването на селото за град през 1964 г. През 2005 г. броят на населението във всички общински селища е 18 766. Днес обаче в града живеят 4 615 души според ГРАО.

    Данните на НСИ – Националния статистически институт обаче са различни. Според тях броят на местните жители е 4 359. Надморската височина е 137 м, а пощенският код на града е 5180. Телефонният код пък е 06141. Кмет на община Полски Тръмбеш е независимият кандидат Георги Чакъров. Градът има традиции в плувните спортове. Преди години в него се провеждат републикански състезания по плуване. Има изградена зала със закрит и открити плувни басейни, като единият от тях е с олимпийски размери. През 80-те години на изминалия вече 20-ти век под патронажа на Пенчо Кубадински е изграден комплекс за ловна трап стрелба. Провеждани са европейски състезания. В града всяка година се отбелязват няколко редовни събития, които са значими за него. На първо място се откроява датата 8 септември. Това е официалният градски празник, когато се организира ежегоден панаир. На него има увеселителни люлки, а музеят провежда национална научна конференция.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker